Choď na obsah Choď na menu
 


kabelova televizia- OBECSAT.rar

Faktúra- nákup-5-2.jpgFaktúra- nákup-5-2-II.str.jpg     V zmysle zákona obec Ľubiša zverejňuje zmluvy,faktúry,alebo objednávky,čo patrí medzi tzv.protikorupčné opatrenia súčasnej vlády.Má za cieľ nielen informovať občanov o nakladaní s verejným majetkom a verejnými prostriedkami,ale aj vyvíjať tlak na orgány verejnej moci,aby zodpovedne hospodárili.Jednotlivé dokumenty je možné zobraziť otvorením príslušnej stránky.

1, Dohoda -Úrad práce soc.vecí a rodiny        www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/8

2. Dohoda -Úrad práce soc.vecí a rodiny        www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/8   

3.  Zmluva                                                     http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/16  

4. Potvrdenie o využ. služieb                 http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/17

5. Dohoda                                        http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/18

6.Mandátna zmluva                        http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/22   

                                                       http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/23

                                                       http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/24 

                                                      http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/26 

                                                      http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/27

                                                       http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/28

 

7.Dohoda                                        http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/20

 

8.Zmluva o posk. služieb           http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/29  

 

 

 

                                           http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/30

                                          http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/31

                                          http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/32

9.Zmluva                               http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/33

                                           http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/34

                                           http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/35

10. Prenájom šport budovy         http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/36

                                                          http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/37

                                                          http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/38

11.DEXIA-úver                        http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/39

                                                          http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/40 

                                                          ://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/41

                                                         htthttp://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/42p

                                                          http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/43

12. Zmluva DEXIA -eurofondy       http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/44

                                                         http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/45

                                                         http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/46

13.Faktúry  2012               http://www.rzof.sk/lubisa  

                                                         Faktúra- 1 -Fúra -2str.jpg    

                                                         Faktúra- 1 -Fúra.jpg

                                                          Faktúra- 5 -SPP.jpg

                                                          Faktúra- IURA.jpg

                                                          Faktúra- nákup-2.jpg

                                                          Faktúra- nákup-3.jpg

                                                          Faktúra- nákup-4-2 str..jpg

                                                          Faktúra- nákup-4.jpg  

                                                          Faktúra- nákup-5.jpg

                                                           Faktúra- nákup.jpg

                                                           Faktúra- noviny.jpg

                                                           Faktúra- Samnet.jpg

                                                            Faktúra- T-pev.-2.jpg

                                                            Faktúra- T-pev..jpg

                                                            Faktúra- T.jpg

                                                            Faktúra-1 -SPP.jpg

                                                             Faktúra-2 -SPP.jpg

                                                             Faktúra-3 -SPP.jpg

                                                             Faktúra-4 -SPP.jpg

                                                             Faktúra- 5-1.jpg

                                                             Faktúra- 5-2-II.str.jpg 

                                                             Faktúra- 5-2.jpg

                                                             Faktúra- 5-2.jpg  
                                                            Faktúra- 5-3.jpg

                                                            Faktúra- 5-4.jpg

                                                            Faktúra- 5-5.jpg

                                                            Faktúra- 5-6.jpg 

                                                            Faktúra- 5-7.jpg

                                                            Faktúra- 5-8.jpg

                                                            Faktúra- 5-9.jpg

                                                            Faktúra- 5-10.jpg 

                                                            Faktúra- 5-11.jpg

                                                            Faktúra- 5-12.jpg

                                                            Faktúra- 5-13.jpg

                                                            Faktúra- 5-14.jpg

                                                            Faktúra- 5-15.jpg

                                                            Faktúra- 5-16.jpg

                                                            Faktúra- 5-17.jpg

                                                            Faktúra- 5-18.jpg

                                                            Faktúra- 5-19-a.jpg

                                                            Faktúra- 5-19-b.jpg

                                                            Faktúra- 5-19-c.jpg

                                                            Faktúra- 5-19-d.jpg

                                                            Faktúra- 5-19-e.jpg

                                                            Faktúra- 5-20-jpg

                                                            Faktúra- 5-21.jpg                                                                                                                                                                                                                          Faktúra- 5-21-a.jpg

                                                            Faktúra- 5-21-b.jpg

 

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;pnbsp; nbsp; nbsp; nbsp;/file/56/faktura-2--spp.jpg