Choď na obsah Choď na menu
 


Kompostovisko

P R I E S K U M     T R H U

– zákazka s nízkou hodnotou na  uskutočnenie stavebných prác  podľa §117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

 Výzva na predloženie ponuky                                                          - predmet zákazky  :     

„VÝSTAVBA MALEJ KOMPOSTÁRNE ĽUBIŠA  NA ZHODNOCOVANIE BRKO “

                                                   /zverejnené dňa 07.03.2018,13,53 hodine /

- príslušná dokumentácia je v priložených súboroch :

KL_SO_01_KOMPOSTOVISKO.xls.zip

Koordinačná situácia stavby.pdf

SO 04 4 Pohlad podorys rez.pdf,        SO 04 3 Situácia.pdf

SO 02 7 Pohlady.pdf,   SO 02 6 Podorys krovu.pdf,    SO 02 5 Rez 1-1.pdf,  

SO 01 4 Vzorový priečny rez.pdf,        SO 02 3 Podorys základov.pdf

Podorys SO 02 4.pdf,.         Situácia SO 01 3.pdf,

TS 04 oplotenie.pdf,     TS 03 A nádrž.pdf,   

Vystavba MK A TS 100t.pdf           TS 02 prístrešok.pdf,       TS 01

kompostovisko.pdf,         Ľubiša výzva Ľubiša.pdf,

 

                                                 starosta obce Jozef   SKLENČÁR