Choď na obsah Choď na menu
 


20181209_160626-miik.jpg

    Trvale platné informácie 
   Kalendár pre vývoz odpadov / otvoriť súbor pdf /                         Vývoz odpadov-2017.pdf                                                                                                              

Integrovaný záchranný systém  - tel.  -  112

Prvá pomoc  - tel. 155

 

Nemocnica s pol. Humenné-úst- tel. 057/7706 111, 112, 113

Hasičská a záchranná služba - tel.  155

Záchranná brigáda HaZZ v Humennom - 057/7752321 , 057/7752322

Polícia - tel.158

ORPZ v Humennom - ústredňa  -  0961 82 1111

Elektrina poruchy : VSE ohlas. porúch -  tel 0850 123 333

Plyn poruchy : SPP ohlas. porúch - tel.číslo: 0850 111 727 

Voda poruchy : VVS Humenné -  tel. 057/7870 420 

: VVS cal centrum fakturáci 78 70 777                                     

Správne nahlásenie poruchy

·       meno a priezvisko volajúceho

·       presná adresa volajúceho

·       telefonický kontakt

·       popis miesta výskytu poruchy

·       popis poruchy                                                                                                                 

Výzva k zasielaniu príspevkov na stránku

     Privítame foto a textové príspevky pre stránku - odovzdať na OcÚ na USB k stiahnutiu /prispejte k propagácii svojej rodnej obce /

     Prosíme rodákov z ďalekej cudziny,aby sa nám ohlásili e-mailom s malým príspevkom - odmeníme ich suvenírom / CD nášho súboru "Ľubišanka  ".Vytvoríme samostatnú  stránku z takýchto príspevkov.

     Nenechajte staré fotografie a iné dokumenty povaľovať sa v zásuvkach skriniek a v starých albumoch.Sú to nenávratné dokumenty našej minulosti.Po prekopírovaní na OcÚ budete mať z takéhoto počinu dobrý pocit a dostanete aj malú pozornosť. 

Aktuálne informácie :    

Vybudovanie tzv. zón oddychu

      V priestoroch pri cintoríne v okolí rieky Laborec  a v lokalite Pútky budú vybudované priestory pre oddych a relax občanov obce.Osadia sa prístrešky,ohniská,lavičky,vysadia stromky a okrasné kríky.V ďalších rokoch podľa odporúčania občanov ďalšie potrebné zariadenia.Zariadenia budú využívané aj žiakmi škôl.Je úmyslom vrátiť okoliu našej obce podobu,akú mala v minulosti.

Výzva vlastníkov parciel

     OZ na svojom zasadnutí  prijalo uznesenie a uložilo OcÚ vyzvať  písomne konkrétnych vlastníkov parciel v priestoroch bývaleho družstva na ktorých sú vykonávané rôzne podnikateľské aktivity,aby si uplatnili svoje právo vlastníka pozemku.Sú ešte aj ďalšie lokality v obci ,kde sú rôzne skládky ,alebo sa priestory zatarasujú a pritom sa jedna o pozemky vo vlastníctve občanov obce,ktorí sa zatial k tomu stavajú  s nezáujmom.Po otvorení stránky http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/14  získaš parcelné čísla a na www.katasterportal.sk  je možné vyhľadať jednotlivé listy vlastníctva.                                                                  

                                          

"Zmena vzhľadu obce,poriadok a disciplína - náš trvalý cieľ " /starosta J. SKLENČÁR a OZ / 

      Starosta obce,OZ urobia všetko k prinavráteniu takej podoby celej lokalite našej obce,školským priestorom,verejným priestranstvam , akú si zaslúžia.Apelujú aj na uvedomelú zodpovednosť všetkých našich občanov , aby aj ich správanie sa v tejto oblasti zodpovedalo úrovni 21.storočia !

Návšteva exprezidenta p. Michala Kováča

     Dňa 6.6.2012 zástupcovia obce uskutočnili na pozvanie návštevu p. M.Kováča v Bratislave v jeho dome.Prijatie a celá atmosféra návštevy boli hodnotené z obidvoch strán veľmi pozitívne.p. M Kováč s manželkou Emíliou odovzdali srdečný pozdrav všetkým obyvateľom našej obce.

Noviny-Kováč-B.TIF

   V regionálnych novinach Pod Vihorlatom bol zverejnený článok o návšteve,ktorý vyjadruje názory a dojmy všetkých účastníkov.

 Príjemné a obohacujúce stretnutie 

      Prejsť celým Slovenskom, pozdraviť a stretnúť sa so svojim rodákom  exprezidentom p. Michalom Kováčom a jeho manželkou Emíliu sa rozhodli zástupcovia obce Ľubiša.

Stretnutie bolo  pre obidve strany obohacujúce a takýto názor vyjadril p. exprezident aj vo svojom zápise do obecnej kroniky.

Živo sa  zaujímal o dianie vo svojej rodnej  obci. Vypytoval sa   na rodákov ,vyzýval k súdržnosti a dodržiavaniu kresťanských hodnôt.

V pracovni mal takmer na celej stene fotografie zo svojich stretnutí ako hlavy štátu .Tieto poslúžili  aj k tomu, aby o jednotlivých  stretnutiach  zúčastnených  podrobnejšie informoval.

Zaujímavé informácie poskytla aj  p. Emília . Vysvetlila  svoju pozíciu  manželky  prezidenta a účastníčky týchto stretnutí. Dodržanie všetkých zásad oficiálneho protokolu a snaha o čo najlepšiu  reprezentáciu svojej krajiny boli pri takýchto stretnutiach  prvoradé. Dohodli sa spolu , že pre obecnú internetovú stránku poskytne p. exprezident fotografie zo svojho funkčného pôsobenia.V závere stretnutia požiadal starostu obce p. Jozefa Sklenčára a p. farára Kyšeľu o odovzdanie pozdravu pre všetkých obyvateľov obce Ľubiša.Od Kováčovcov odchádzali ľubišania plní dojmov, popriali manželskému páru dobré zdravie s nádejou budúcich stretnutí.  

Informačno-propagačná tabuľa obce 

 LUBISA_Tabula_zmena.jpg

    V ramci úpravy prostredia železničnej a autobusovej zastávky , ale aj iných priestorov v obci bola zhotovená tabuľa obce.Základný návrh spracoval Patrik Hudák.Keďže sa jedna o pomerne veľké prevedenie tabule,bude táto osadená do stojana a umiestnená na vhodnom mieste v obci s vytvoreným kútikom / vydláždená plocha s lavičkou a zelenou parkovou úpravou a pod./

 

Spomienky nášho "krajana "

   Bývalého primátora Prešova spájajú so Zemplínom spomienky na krásne detstvo. Prežil ho v časoch nepriaznivých pre ľudí, ktorí sa nebáli hlásiť k viere. V časoch, keď prekážky a trápenie formovali tých, ktorí v zásadných veciach odmietli ústup od svojho presvedčenia.

  Noviny SLOVENSKÝ VYCHOD zo dňa 24.02.2014 v článku pod názvom :

   "Zemplín si podmanil srdce Juraja Kopčáka už v detstve a mladosti "

 J.KOPČÁK.jpg J.KOPČÁK-2.jpg

Na život v našej obci p. Kopčák spomína takto :

" Po čase preložili rodičov z Nižných Ladičkoviec  do neďalekej Ľubiše. Štyri desaťročia tam pôsobil charizmatický kňaz A. Drotár. Bývali sme neďaleko fary. Otec vedel hrať na organ, stal sa kantorom.      S kňazom Drotárom si ľudský sadli. V zime, v lete chodili vedno na omše, či pohreby do filiálok ,ktoré patrili pod farnosť. V škole v Ľubiši bola dvojtriedka. Otec učil druhákov ,  štvrtákov aj piatakov. Láskavá mama prváčikov a tretia-kov. Pre mňa a mojich súrodencov to bolo krásne a šťastné obdobie. Ako učiteľské deti sme v meste museli chodiť obuté, slušne oblečené, naškrobené a umyté. Ale v Ľubiši sme zapadli medzi rovesníkov. Každý deň sme prežívali spoločné dobrodružstvá. Mohli sme chodiť bosé po lúkach, strniskách, mlákach. Mohli sme pásť kone, kúpať ich v Laborci, jazdiť na nich bez sedla. Bol  zážitok stáť počas žatvy pri mláťačke, loziť po stromoch. Každé leto bola u nás kopa bratrancov sesterníc. Otec pochádzal zo 14 a mama z 9 detí. Denne pre nás piekla tri pecne chleba. Varila len z toho, čo sme si dochovali, dopestovali. Pre mňa bolo samozrejmé robiť na poli, či rúbať drevo," hovorí s iskrou v očiach. 

Veľkoobjemový kontajner pri cintoríne

   OZ upozorňuje občanov na vyhadzovanie veľmi často aj odpadov,ktoré sa separované zdarma odvážajú, do kontajnéra pri cintoríne,že tieto tam nepatria ! Jeho vývoz stojí našu obec 300 Euro.Tieto finančné prostriedky môžeme oveľa účelnejšie využiť pre potreby obce.Veď i taká WC misa sa môže rozbiť na jemné kúsky a tento odpad využiť po dohode napr. so starostom na terénne úpravy,alebo likvidovať ako komunálny odpad.

/ na OcÚ sú hlásení aj konkrétni vývozcovia a často sa stáva,že sa dajú vypátrať podľa dokladov,lístkov a pod /

   Taktiež vyjadrujeme rozhorčenie nad tým,že z obecného cintorína bol odcudzený plastový kontajner / od vstupnej brány /a tento počin odsudzujeme. 

PHSR obce Ľubiša

     Dokument PHSR obsahuje rozpracovaný plán rozvoja našej obce na obdobie do roku 2022

PHSR.zip   

"Naj dedinka " -TV  JOJ

    TV  JOJ natočila pred necelým mesiacom šot o našej obci.Ohlasy na to,ako v ňom bola naša obec prezentovaná sú veľmi dobré.Starosta obce ďakuje všetkým zúčastneným,ktorí vystúpili v tomto príspevku a takto prispeli k predstaveniu Ľubiše ako modernej dedinky  Horného Zemplína .Ponúkame foto z natáčania :

20160914_154127.jpg  20160914_153814.jpg  20160914_153302.jpg  20160914_153257.jpg  20160914_153647.jpg

Prístup k zverejneným dokumentom na WEB stránke našej obce :

zverejňovanie zmluv WEB.docx

Prepojenie plynovodov

Rozhodnutie vo veci prepojenia plynovodov je už definitívne a bude sa dotýkať aj našej obce.Priložený článok z tlače a mapka približujú túto akciu.

Poľsko a Slovensko získali dotáciu od EÚ na prepojenie plynovodov.docx

 

 

Vytvorenie stránky " Fotografie a dokumenty z minulosti  "

     Prosíme občanov,ktorí vlastnia cenné fotografie a dokumenty z minulosti,

aby ich zaslali e-mailom na adresu OcÚ / oculubisa@stonline.sk

Takto by sme spoločne zachránili cenné doklady o živote v našej obci, ktorým možno hrozí poškodenie,alebo aj trvalé znehodnotenie .K fotografii prosím doložte aj popis .Zo zaujímavých vytvoríme pekné dobové obrazy ,alebo budú použité na rôzne účely ako napr. vytvorenie obecného kalendára, násteniek,informačných panelov a iných propagačných a dokumentačných .

Festival chutí Vyšehradských- Huwniki /Poľsko /

     Náš Ľudový spevácky súbor Vešela Ľubiša sa v nedeľu  2.07.  zúčastnil na  medzinárodnom festivale v poľskej dedine Huwniky pri hraniciach s Ukrajinou.Vedenie poriadateľskej  družobnej obce náš súbor na čele so starostom veľmi srdečne privítalo a usporiadatelia sa im venovali počas celého pobytu.OcÚ Ľubiša im aj touto formou vyjadruje poďakovanie.

   Festival za našu obec pozdravil a v krátkom prejave predstavil starosta obce J. Sklenčár a za súbor zrozumiteľnou poľštinou vedúca súboru p. Kováčova.

 20170702_163844.jpg     20170702_155358.jpg

/ foto nášho súboru a súboru z Poľska/

Výstavba námestia Michala  Kováča 

   Aj napriek horúčavám prebiehali práce na príprave parku k výsadbe a terajší stav je taký,že sa čaká už iba na vhodnejšie počasie.V súčasnosti sa odstraňuje oplotenie a chodník v školskej záhrade a terén sa zrovná s úrovňou parku.

DSC_0658.JPG   DSC_0820.JPG / foto pred rekonštrukciou a terajší stav /

DSC_0657.JPG

Stav k 20.08.2017 -DSC_0825-1.jpg , 23.08.2017 DSC_0830[-1].jpg

/ večerný pohľad na park je na priloženom súbore- stav 17.09. / 

DSC_0834-1.jpg 

   Pred obidvoma slávnostnými obradmi starosta obce p. Jozef  SKLENČÁR predniesol prejavy.Pri otváracom obrade pri parku poďakoval hlavnému sponzorovi a to prepravnej spoločnosti  EUSTREAM , ktorá z fondu svojej nadácie podporujúcej verejnoprospešné projekty obci susediacich s tranzitným plynovodom poskytla našej obci finančný príspevok 12.000 Euro.Poďakoval taktiež rodine Jozefa KOŠICKÉHO, ktorá realizovala návrh parku, jeho osadenie parkovými prvkami a výsadbu a taktiež ďalším sponzorom.

V priložených súboroch je foto parku pri otvorení a prejavy starostu.   DSC_0844-1.jpg   DSC_0842-2.jpg  -  park

 park M.Kováča.docx            odhalenie tabuľa M.K..docx

 Schválenie žiadosti o nenávratný fin.príspevok - I

Sken_20180119.png

    Naša  obec získala z Europského  poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka nenávratný finančný príspevok 38.808 Euro pre financovanie projektu úprava zelene v strede obce. Dokument je v priloženom súbore -sken.

Odkúpenie pozemkov od ŽSR

     19.01.2018 bol zápisom do katastra realizovaný prevod pozemkov na obec,ktoré sú potrebné k výstavbe cesty a prístupového chodníka na Záhumnie.

Aj takto to mohlo byť / krátko z histórie obce /

      Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1410 a mala názov Libise. V roku 1773 Lubysse. V roku 1880 Lubissa a v roku 1920 Ľubiša. Názov obce je údajne podľa mena dievky Libuše, ktorej otec mal kaštieľ na kopci Kaštieľ blízko Ľubiše. Po prvej zmienke v roku 1410 sa Ľubiša spomína až v 17. storočí, ako poddanská osada patriaca humenskému panstvu Drugetovcom.K obohateniu hostórie okolia obce prispeli archeologické výskumy v roku 1982, ktoré vykonali prof. Ján Machnik z Poľskej akadémie vied z Krakova a PhDr. Ivana Strakošová z Vlastivedného múzea z Humenného v ľubišskom chotári Kaštieľ. Zistili, že okolie našej obce bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej prvými roľníkmi a pastiermi. Pri vykopávkach objavili mohyly ich patriarchov, dielňu na výrobu sekier, 2 sekery a početné úlomky keramiky. 

 

Ľubiša - veľké stavenisko

 Zahájením výstavby chodníkov a rekonštrukciou zelene sa naša obec dočasne stala veľkým staveniskom.Prosíme všetkých občanov o strpenie .Ak môžu,nech budú akýmkoľvek spôsobom nápomocní zvládnutiu týchto náročných prác. 

V priložených súboroch je niekoľko fotografii z výstavby : DSC_1014-1.jpg   DSC_1017-1.jpg   DSC_1023-1.jpg   DSC_1019-1.jpg   DSC_1016-1.jpg   DSC_1015-14.jpg   DSC_1011-1.jpg   DSC_1008-1.jpg   DSC_1009-1.jpg   DSC_1010-1.jpg    

  

Úprava okolia školy

   Školský dvor pred budovou školy je pripravený pre dva projekty,ktorých realizácia sa začne  už v najbližších dňoch a je to detské ihrisko a altánok.Zatiaľ sú vybetónované podstavce a na budúci týždeň sa začne s osadzovaním jednotlivých súčastí projektov.

   Detské ihrisko je z finančných prostriedkov firmy EUSTREAM v hodnote viac ako 9000 Euro / je to z nadácie firmy ,ktorá poskytuje finančné prostriedky pre obce,ktorých sa dotkne výstavba plynovodu Poľsko -SR / a cyklistický altánok je z projektu cezhraničnej spolupráce s družobnou obcou Huwniky a Ľubišou a patrí k odpočínkovým zariadeniam na cyklotrase z Poľska.Bude vybavený pitnou vodou,el. energiou,krbom ,informačnými tabuľami o cyklotrase ,informáciami o našej obci ,sochou vojaka  Švejka ,ktorého meno nesie táto cyklotrasa / do budúcnosti možno aj s WIFI prístupom na internet a pod.

v súboroch je niekoľko fotografii s úpravy okolia budovy školy a školského bytu / realizovala zamestnankyňa ZŠ p. Šepeľová a napojenie chodníka na vstup do školskej budovy : DSC_0017-1.jpg  DSC_0024-1.jpg  DSC_0025-2.jpg  DSC_0022-1.jpg  DSC_0021-1.  jpgDSC_0020-1.jpg  DSC_0019-1.jpg

Stavebný ruch neutícha - rekonštrukcia starého kostola

   Dňa 17.09.2018 sa výstavbou lešenia začala rekonštrukcia starého kostola z roku 1769 / nápis v kríži /Kostol je pod správou a majetkom cirkvi,bližšie informácie na stránke Farnosti Ľubiša .V priloženom súbore je niekoľko fotografii z výstavby lešenia.20180918_100524-1.jpg  20180919_145321-1.jpg  20180919_154546-1.jpg  20180919_154552-1.jpg  DSC_0030-1.jpg  20180919_154541.jpg  DSC_0048-1.jpg  DSC_0046-1.jpg  DSC_0045-1.jpg  DSC_0044-1.jpg  DSC_0042-1.jpg  DSC_0073-1.jpg  DSC_0070-1.jpg  DSC_0063-1.jpg  DSC_0061-1.jpg  DSC_0060-1.jpg  DSC_0059-1.jpg  DSC_0056-1.jpg  DSC_0055-1.jpg  DSC_0054-1.jpg  DSC_0053-1.jpg

Stred obce finišuje

   Projekt riešenia stredu obce / chodníky a zeleň / je prakticky ukončený.Ustal stavebný ruch,je vidieť nádherný výsledok.Týmto sa naša obec určite zaradila k najkrajším obciam na Hornom  Zemplíne..

     V závere tohto funkčného obdobia sú ešte v rozpracovaní dva projekty a to vyasfaltovanie prístupovej cesty pre lokalitu Záhumnie a ukončiť altánok pre cykloturistov / projekt cezhraničnej spolupráce / Poľsko - Slovensko /

DSC_0077[1]-1.jpg   DSC_0078[1]-1.jpg

Detské ihrisko pri ZŠ

   V týchto dňoch bola ukončená montáž detského ihriska na školskom dvore ZŠ pre malé deti.Vybudované bolo z finančných zdrojov nadácie EUSTREAM / plynárenskej spoločnosti /,ktorá poskytuje finančné prostriedky obciam ,ktorých sa dotkne výstavba prepojovacieho plynovodu z Poľska do V. Kapušian.Hodnota tohto projektu je 9.500 EURO.Je treba v tejto súvislosti pripomenúť,že minulý rok obec získala z tejto nadácie na výstavbu parku M.Kováča príspevok vo výške 11.500 EURO.Ihrisko sa teší veľkému záujmu  a už je aj naplno využívané.Foto detského ihriska je na priložených súboroch :DSC_0080-1.jpg   DSC_0081-1.jpg  DSC_0082-1.jpg 

   V tejto súvislosti je treba ešte pripomenúť,že podobné detské ihrisko sa ešte v najbližších dňoch vybuduje na dvore MŠ.Toto ihrisko bude z finančného príspevku Úradu vlády SR. Naša obec je jednou z mala obci v okolí, ktoré získali takýto príspevok. 

Stacionárny stroj SLÁVIA

   V novovybudovanom parku pri žel. zastávke sa osadil dobový stacionárny stroj s benzínovým pohonom značky Slávia z 30-tých rokov minulého storočia .Stroj pre tento účel poskytla rodina neb. Jozefa Sklenčára, ktorý ho dostal od svojho otca.Ten v minulosti bol  "mlaťačkárom"  a stroj slúžil na pohon mlaťačky obilia pre súkromno-hospodariacich roľníkov v obci a aj na okolí.Zatiaľ je ošetrený iba základným náterom. Starosta obce by privítal,ak by sa prihlásili záujemcovia    namaľovať ho  na základe dobových fotografii / mládež,organizácie a pod. / 

                                       20181013_171517-1.jpg 

Strieborný podvečer 2018

   14.10.2018 sa uskutočnilo stretnutie seniorov / nad 62 rokov / so starostom obce a poslancami OZ,ktoré sa v obci každoročne organizuje s príležitosti mesiaca októbra ,ktorý je mesiacom úcty k starším.Vo fotoalbume je niekoľko fotografii zo stretnutia.Stretnutie obohatili svojim vystúpením deti ZŠ a MŠ a spevácky súbor Vešela Ľubiša pod vedením vedúcej Milky Kováčovej a primáša Jozefa Greša. Starosta obce Jozef  Sklenčár ďakuje všetkým,ktorí sa podieľali na zorganizovaní tejto vydarenej akcie.

Strieborný podvečer 2018.docx

Ďalší projekt finišuje

   Altánok pre cykloturistov na trase do Poľska je krátko pred dokončením.Je to projekt cezhraničnej spolupráce Poľsko - SR.Jeho preklad z polštiny je :" Krása,ktorou sa chceš podeliť-trasou vojáka Švejka " .Inštaluje sa v školskom dvore,pretože obec nemá na to vhodnejší pozemok.Vedľa detského ihriska bude mať všestrannejšie využitie.Bude napojený na prívod pitnej vody a elektrinu.

foto z montáže v priložených súboroch :  DSC_0126[1]-1.jpg   DSC_0127[1]-1.jpg

Ľubiša na deň  Všetkých svätých 

     Priaznivé počasie posledných novembrových dni napomáha tomu,že naša obec sa po ukončení úspešných projektov znova zazelenela.

Dva pohľady v priložených súboroch :DSC_0138-1.jpg    DSC_0137-.jpg   DSC_0139-1.jpg   DSC_0140-1.jpg  

Cesta Záhumnie

   Na základe rozhodnutia OZ bola vyasfaltovaná cesta Záhumnie.Je to dlhodobý problém ,ktorý sa presúval z jedného volebného obdobia na druhý.Občania bývajúci v tejto časti našej obce získali peknú spevnenú prístupovú komunikáciu k svojim domom.Nie je to definitívne komplexné riešenie tejto ulice s chodníkom, priekopami  a vstupmi do dvorov.Toto môže byť ukončené po zabudovaní ulice a vysporiadaní vlastníctva.Taktiež môže byť podľa potreby cesta aj rozšírená, dorovnaná a pod.Terajší asfaltový koberec musel sledovať  šírku na akú bola cesta predpripravená v minulosti,keď sa uvažovalo iba s takouto šírkou a na vyhýbanie sa boli plánovane 3 vysunuté plochy smerom k železnici.

   Finančné náklady na cestu v hodnote 54.500 Euro budú uhradené s úveru,ktorý má splatnosť 10 rokov.Popri ceste sa ešte vytvoria spevnené krajnice.

DSC_0143-1.jpg

Altánok pre cykloturistov

   Montážne práce sú ukončené,je treba urobiť podlahu a položiť v jeho okolí dlažbu .

Imrich BÉREŠ - návšteva Ľubiše

   16.11.2018 navštívil našu obec bývalý šéf protokolu u prezidenta Michala Kováča,známy bankár,folklorista a spisovateľ.Zaujímal sa o to,akým spôsobom sa Ľubiša  prezentuje ako rodisko prvého prezidenta SR,kde Michal Kováč prežil detstvo a študentské roky.Starosta obce ho oboznámil s plánom na zriadenie pamätnej izby a navštívili spolu park M. Kováča.V priloženom súbore je spoločná fotografia :                                   DSC_0150-1.jpg

Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného OZ

   8.12.2018 sa uskutočnilo prvé zasadnutie novozvolených poslancov OZ , na ktorom zložili predpísaný sľub .Za svojho zástupcu si starosta obce Jozef SKLENČÁR určil poslanca p. Džugana.V priloženom súbore je spoločné foto OZ.                                                       DSC_0185-1.jpg

Mikuláš 2018

   Tohtoročný Mikuláš pre našich najmenších sa uskutočnil dňa 8.12.2018 v kultúrnom dome .V priložených súboroch je niekoľko fotografii z tejto akcie :  

20181209_164132-mik.    jpg20181209_163722-mik.jpg   20181209_163504-mik.jpg    20181209_161242-mik.jpg  20181209_160626-miik.jpg 

Koledníci počas Vianoc

   V našej obci pokračuje tradícia kolied počas Vianoc.Na priloženom súbore je foto koledníkov :   DSC_0188-1.jpg

Novoročný vinš :

    Všetkým našim spoluobčanom , ako aj rodákom v blízkej a vzdialenej cudzine, do nového roku roku 2019 želáme pevné zdravie, šťastie, a Božie požehnanie - starosta obce  Jozef   S K L E N Č Á R  a OZ !