Choď na obsah Choď na menu
 


 

    Trvale platné informácie 
   Kalendár pre vývoz odpadov / otvoriť súbor pdf /                         Vývoz odpadov-2017.pdf                                                                                                              

Integrovaný záchranný systém  - tel.  -  112

Prvá pomoc  - tel. 155

 

Nemocnica s pol. Humenné-úst- tel. 057/7706 111, 112, 113

Hasičská a záchranná služba - tel.  155

Záchranná brigáda HaZZ v Humennom - 057/7752321 , 057/7752322

Polícia - tel.158

ORPZ v Humennom - ústredňa  -  0961 82 1111

Elektrina poruchy : VSE ohlas. porúch -  tel 0850 123 333

Plyn poruchy : SPP ohlas. porúch - tel.číslo: 0850 111 727 

Voda poruchy : VVS Humenné -  tel. 057/7870 420 

: VVS cal centrum fakturáci 78 70 777                                     

Správne nahlásenie poruchy

·       meno a priezvisko volajúceho

·       presná adresa volajúceho

·       telefonický kontakt

·       popis miesta výskytu poruchy

·       popis poruchy                                                                                                                 

Výzva k zasielaniu príspevkov na stránku

     Privítame foto a textové príspevky pre stránku - odovzdať na OcÚ na USB k stiahnutiu /prispejte k propagácii svojej rodnej obce /

     Prosíme rodákov z ďalekej cudziny,aby sa nám ohlásili e-mailom s malým príspevkom - odmeníme ich suvenírom / CD nášho súboru "Ľubišanka  ".Vytvoríme samostatnú  stránku z takýchto príspevkov.

     Nenechajte staré fotografie a iné dokumenty povaľovať sa v zásuvkach skriniek a v starých albumoch.Sú to nenávratné dokumenty našej minulosti.Po prekopírovaní na OcÚ budete mať z takéhoto počinu dobrý pocit a dostanete aj malú pozornosť. 

Aktuálne informácie :    

Vybudovanie tzv. zón oddychu

      V priestoroch pri cintoríne v okolí rieky Laborec  a v lokalite Pútky budú vybudované priestory pre oddych a relax občanov obce.Osadia sa prístrešky,ohniská,lavičky,vysadia stromky a okrasné kríky.V ďalších rokoch podľa odporúčania občanov ďalšie potrebné zariadenia.Zariadenia budú využívané aj žiakmi škôl.Je úmyslom vrátiť okoliu našej obce podobu,akú mala v minulosti.

Výzva vlastníkov parciel

     OZ na svojom zasadnutí  prijalo uznesenie a uložilo OcÚ vyzvať  písomne konkrétnych vlastníkov parciel v priestoroch bývaleho družstva na ktorých sú vykonávané rôzne podnikateľské aktivity,aby si uplatnili svoje právo vlastníka pozemku.Sú ešte aj ďalšie lokality v obci ,kde sú rôzne skládky ,alebo sa priestory zatarasujú a pritom sa jedna o pozemky vo vlastníctve občanov obce,ktorí sa zatial k tomu stavajú  s nezáujmom.Po otvorení stránky http://www.lubisa.estranky.sk/archiv/uploaded/14  získaš parcelné čísla a na www.katasterportal.sk  je možné vyhľadať jednotlivé listy vlastníctva.                                                                  

                                          

"Zmena vzhľadu obce,poriadok a disciplína - náš trvalý cieľ " /starosta J. SKLENČÁR a OZ / 

      Starosta obce,OZ urobia všetko k prinavráteniu takej podoby celej lokalite našej obce,školským priestorom,verejným priestranstvam , akú si zaslúžia.Apelujú aj na uvedomelú zodpovednosť všetkých našich občanov , aby aj ich správanie sa v tejto oblasti zodpovedalo úrovni 21.storočia !

Návšteva exprezidenta p. Michala Kováča

     Dňa 6.6.2012 zástupcovia obce uskutočnili na pozvanie návštevu p. M.Kováča v Bratislave v jeho dome.Prijatie a celá atmosféra návštevy boli hodnotené z obidvoch strán veľmi pozitívne.p. M Kováč s manželkou Emíliou odovzdali srdečný pozdrav všetkým obyvateľom našej obce.

Noviny-Kováč-B.TIF

   V regionálnych novinach Pod Vihorlatom bol zverejnený článok o návšteve,ktorý vyjadruje názory a dojmy všetkých účastníkov.

 Príjemné a obohacujúce stretnutie 

      Prejsť celým Slovenskom, pozdraviť a stretnúť sa so svojim rodákom  exprezidentom p. Michalom Kováčom a jeho manželkou Emíliu sa rozhodli zástupcovia obce Ľubiša.

Stretnutie bolo  pre obidve strany obohacujúce a takýto názor vyjadril p. exprezident aj vo svojom zápise do obecnej kroniky.

Živo sa  zaujímal o dianie vo svojej rodnej  obci. Vypytoval sa   na rodákov ,vyzýval k súdržnosti a dodržiavaniu kresťanských hodnôt.

V pracovni mal takmer na celej stene fotografie zo svojich stretnutí ako hlavy štátu .Tieto poslúžili  aj k tomu, aby o jednotlivých  stretnutiach  zúčastnených  podrobnejšie informoval.

Zaujímavé informácie poskytla aj  p. Emília . Vysvetlila  svoju pozíciu  manželky  prezidenta a účastníčky týchto stretnutí. Dodržanie všetkých zásad oficiálneho protokolu a snaha o čo najlepšiu  reprezentáciu svojej krajiny boli pri takýchto stretnutiach  prvoradé. Dohodli sa spolu , že pre obecnú internetovú stránku poskytne p. exprezident fotografie zo svojho funkčného pôsobenia.V závere stretnutia požiadal starostu obce p. Jozefa Sklenčára a p. farára Kyšeľu o odovzdanie pozdravu pre všetkých obyvateľov obce Ľubiša.Od Kováčovcov odchádzali ľubišania plní dojmov, popriali manželskému páru dobré zdravie s nádejou budúcich stretnutí.  

Informačno-propagačná tabuľa obce 

 LUBISA_Tabula_zmena.jpg

    V ramci úpravy prostredia železničnej a autobusovej zastávky , ale aj iných priestorov v obci bola zhotovená tabuľa obce.Základný návrh spracoval Patrik Hudák.Keďže sa jedna o pomerne veľké prevedenie tabule,bude táto osadená do stojana a umiestnená na vhodnom mieste v obci s vytvoreným kútikom / vydláždená plocha s lavičkou a zelenou parkovou úpravou a pod./

 

Spomienky nášho "krajana "

   Bývalého primátora Prešova spájajú so Zemplínom spomienky na krásne detstvo. Prežil ho v časoch nepriaznivých pre ľudí, ktorí sa nebáli hlásiť k viere. V časoch, keď prekážky a trápenie formovali tých, ktorí v zásadných veciach odmietli ústup od svojho presvedčenia.

  Noviny SLOVENSKÝ VYCHOD zo dňa 24.02.2014 v článku pod názvom :

   "Zemplín si podmanil srdce Juraja Kopčáka už v detstve a mladosti "

 J.KOPČÁK.jpg J.KOPČÁK-2.jpg

Na život v našej obci p. Kopčák spomína takto :

" Po čase preložili rodičov z Nižných Ladičkoviec  do neďalekej Ľubiše. Štyri desaťročia tam pôsobil charizmatický kňaz A. Drotár. Bývali sme neďaleko fary. Otec vedel hrať na organ, stal sa kantorom.      S kňazom Drotárom si ľudský sadli. V zime, v lete chodili vedno na omše, či pohreby do filiálok ,ktoré patrili pod farnosť. V škole v Ľubiši bola dvojtriedka. Otec učil druhákov ,  štvrtákov aj piatakov. Láskavá mama prváčikov a tretia-kov. Pre mňa a mojich súrodencov to bolo krásne a šťastné obdobie. Ako učiteľské deti sme v meste museli chodiť obuté, slušne oblečené, naškrobené a umyté. Ale v Ľubiši sme zapadli medzi rovesníkov. Každý deň sme prežívali spoločné dobrodružstvá. Mohli sme chodiť bosé po lúkach, strniskách, mlákach. Mohli sme pásť kone, kúpať ich v Laborci, jazdiť na nich bez sedla. Bol  zážitok stáť počas žatvy pri mláťačke, loziť po stromoch. Každé leto bola u nás kopa bratrancov sesterníc. Otec pochádzal zo 14 a mama z 9 detí. Denne pre nás piekla tri pecne chleba. Varila len z toho, čo sme si dochovali, dopestovali. Pre mňa bolo samozrejmé robiť na poli, či rúbať drevo," hovorí s iskrou v očiach. 

Veľkoobjemový kontajner pri cintoríne

   OZ upozorňuje občanov na vyhadzovanie veľmi často aj odpadov,ktoré sa separované zdarma odvážajú, do kontajnéra pri cintoríne,že tieto tam nepatria ! Jeho vývoz stojí našu obec 300 Euro.Tieto finančné prostriedky môžeme oveľa účelnejšie využiť pre potreby obce.Veď i taká WC misa sa môže rozbiť na jemné kúsky a tento odpad využiť po dohode napr. so starostom na terénne úpravy,alebo likvidovať ako komunálny odpad.

/ na OcÚ sú hlásení aj konkrétni vývozcovia a často sa stáva,že sa dajú vypátrať podľa dokladov,lístkov a pod /

   Taktiež vyjadrujeme rozhorčenie nad tým,že z obecného cintorína bol odcudzený plastový kontajner / od vstupnej brány /a tento počin odsudzujeme. 

PHSR obce Ľubiša

     Dokument PHSR obsahuje rozpracovaný plán rozvoja našej obce na obdobie do roku 2022

PHSR.zip   

"Naj dedinka " -TV  JOJ

    TV  JOJ natočila pred necelým mesiacom šot o našej obci.Ohlasy na to,ako v ňom bola naša obec prezentovaná sú veľmi dobré.Starosta obce ďakuje všetkým zúčastneným,ktorí vystúpili v tomto príspevku a takto prispeli k predstaveniu Ľubiše ako modernej dedinky  Horného Zemplína .Ponúkame foto z natáčania :

20160914_154127.jpg  20160914_153814.jpg  20160914_153302.jpg  20160914_153257.jpg  20160914_153647.jpg

Prístup k zverejneným dokumentom na WEB stránke našej obce :

zverejňovanie zmluv WEB.docx

Prepojenie plynovodov

Rozhodnutie vo veci prepojenia plynovodov je už definitívne a bude sa dotýkať aj našej obce.Priložený článok z tlače a mapka približujú túto akciu.

Poľsko a Slovensko získali dotáciu od EÚ na prepojenie plynovodov.docx

 

 

Vytvorenie stránky " Fotografie a dokumenty z minulosti  "

     Prosíme občanov,ktorí vlastnia cenné fotografie a dokumenty z minulosti,

aby ich zaslali e-mailom na adresu OcÚ / oculubisa@stonline.sk

Takto by sme spoločne zachránili cenné doklady o živote v našej obci, ktorým možno hrozí poškodenie,alebo aj trvalé znehodnotenie .K fotografii prosím doložte aj popis .Zo zaujímavých vytvoríme pekné dobové obrazy ,alebo budú použité na rôzne účely ako napr. vytvorenie obecného kalendára, násteniek,informačných panelov a iných propagačných a dokumentačných .

Festival chutí Vyšehradských- Huwniki /Poľsko /

     Náš Ľudový spevácky súbor Vešela Ľubiša sa v nedeľu  2.07.  zúčastnil na  medzinárodnom festivale v poľskej dedine Huwniky pri hraniciach s Ukrajinou.Vedenie poriadateľskej  družobnej obce náš súbor na čele so starostom veľmi srdečne privítalo a usporiadatelia sa im venovali počas celého pobytu.OcÚ Ľubiša im aj touto formou vyjadruje poďakovanie.

   Festival za našu obec pozdravil a v krátkom prejave predstavil starosta obce J. Sklenčár a za súbor zrozumiteľnou poľštinou vedúca súboru p. Kováčova.

 20170702_163844.jpg     20170702_155358.jpg

/ foto nášho súboru a súboru z Poľska/

Výstavba námestia Michala  Kováča 

   Aj napriek horúčavám prebiehali práce na príprave parku k výsadbe a terajší stav je taký,že sa čaká už iba na vhodnejšie počasie.V súčasnosti sa odstraňuje oplotenie a chodník v školskej záhrade a terén sa zrovná s úrovňou parku.

DSC_0658.JPG   DSC_0820.JPG / foto pred rekonštrukciou a terajší stav /

DSC_0657.JPG

Stav k 20.08.2017 -DSC_0825-1.jpg , 23.08.2017 DSC_0830[-1].jpg

/ večerný pohľad na park je na priloženom súbore- stav 17.09. / 

DSC_0834-1.jpg 

   Pred obidvoma slávnostnými obradmi starosta obce p. Jozef  SKLENČÁR predniesol prejavy.Pri otváracom obrade pri parku poďakoval hlavnému sponzorovi a to prepravnej spoločnosti  EUSTREAM , ktorá z fondu svojej nadácie podporujúcej verejnoprospešné projekty obci susediacich s tranzitným plynovodom poskytla našej obci finančný príspevok 12.000 Euro.Poďakoval taktiež rodine Jozefa KOŠICKÉHO, ktorá realizovala návrh parku, jeho osadenie parkovými prvkami a výsadbu a taktiež ďalším sponzorom.

V priložených súboroch je foto parku pri otvorení a prejavy starostu.   DSC_0844-1.jpg   DSC_0842-2.jpg  -  park

 park M.Kováča.docx            odhalenie tabuľa M.K..docx

 

Strieborný podvečer s ocenením darcu krvi

    Stretnutie ľubišských seniorov so svojim starostom a členmi Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo v uplynulú sobotu v podvečer. Obecná hymna v podaní speváckeho súboru a potom príhovor  starostu obce patria  vždy k prvým bodom  všetkých spoločenských akcii v Ľubiši. Starosta p. Jozef   Sklenčár vo svojom otváracom príhovore pozdravil všetkých seniorov ,vyzdvihol ich celoživotný prínos pre našu spoločnosť ako aj svoju obec. Poprial im do  ďalších rokov  dobré zdravie, úctu a vďaku od svojich najbližších a celej spoločnosti.  

   Ďalšiu časť svojho vystúpenia venoval významnému oceneniu  nášho spoluobčana p. Mariána G R E Š A, ktorý od SČK získal plaketu za 100 odberov krvi. Vedúca pobočky SČK p. Fialová taktiež v krátkom vystúpení  ocenila významného darcu. Vysoko humánny a príkladný počin, bol zaznamenaný aj do obecnej kroniky. Nakoniec za doprovodu speváckeho súboru Vešela Ľubiša všetci prítomní ocenenému spoločne zaspievali oslavné „živite ľude na blaho svita...“

Stretnutie svojim vystúpením spríjemnili deti ZŠ a MŠ a hlavne spevácky súbor s kapelníkom J. Grešom.

 Foto:  - darca krvi M. GREŠ pri zápise do kroniky a pohľad do sály kult. domu - viď fotogaléria.

 Schválenie žiadosti o nenávratný fin.príspevok - I

Sken_20180119.png

    Naša  obec získala z Europského  poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka nenávratný finančný príspevok 38.808 Euro pre financovanie projektu úprava zelene v strede obce. Dokument je v priloženom súbore -sken.

Odkúpenie pozemkov od ŽSR

     19.01.2018 bol zápisom do katastra realizovaný prevod pozemkov na obec,ktoré sú potrebné k výstavbe cesty a prístupového chodníka na Záhumnie.

  Schválenie žiadosti o nenávratný fin.príspevok - II

rozhodnutie-stred obce.png

    Naša  obec získala z európskych štrukturálnych a investičných fondov / EPFRV / nenávratný finančný príspevok 93 786,00 Euro pre financovanie projektu stred obce / výstavba a rekonštrukcia chodníkov / . Dokument je v priloženom súbore.

Posledných 9 mesiacov tohto volebného obdobia

   Starosta obce Jozef   SKLENČÁR  a OZ si na obdobie štyroch rokov stanovilo program rozvoja našej obce,ktorý bude teraz v posledných mesiacoch  vrcholiť.

niekoľko informácii,čo našu obec ešte čaká :

- onedlho sa rozbehnú dva projekty na opravu chodníkov a zelene v strede obce,na ktoré máme schválené finančné prostriedky

- v oblasti cezhraničnej spolupráce máme podaný projekt výstavby prístreška / 7x10 m /,ktorý by slúžil cykloturistom ako odpočinkové zariadenie a stál by v školskom dvore / iné vhodné priestory obec ako vlastník nemá /

- pracuje sa na podaní projektu strediska / dvora / pre zber kompostovateľného biologického odpadu a pre získanie techniky na jeho zber,zvoz a manipuláciu s kompostom a pod / traktor,zberný voz  mulčovač, štiepkovač  /

- nie je ukončená úprava areálu Z Š,určite vznikne prebytok sutín pri výstavbe chodníkov a zelene a konečná podoba školského dvora sa vytvorí aj vzhľadom na využitie tohto materiálu

- pri tenisovom ihrisku vzniká kútik pre zábavu detí / domček,hojdačky šmýkalka o pod.ktorý zatiaľ skupina seniorov - cyklistov osadila z podarovaného materiálu a čaká ho dobudovanie

- bude sa pokračovať v skrášľovaní parku pri žel. zástavke,cintoríne a pod.

- hľadá sa spôsob zlepšenia prístupu na Záhumnie ,pretože komplexné riešenie je veľmi náročné  / z uvažovaných riešení je napríklad iba výstavba chodníka,alebo cesty,alebo iba jednoduché spevnenie cesty asfaltom a pod.V tejto súvislosti by sa poriešila aj cesta k Pútkam / po most na melioračnom kanály /

- budú prebiehať všetky kultúrno-spoločenské akcie,ktoré sa bežne v priebehu leta organizujú.Iba stretnutie na Sv. Cyrila a Metoda bude aj za účasti väčšieho počtu návštevníkov z družobných oblasti Poľska a na jeho zorganizovanie získame finančný príspevok z fondov EÚ

Informácia pre občanov

   Po Veľkonočných sviatkoch sa v našej obci rozbehnú práce na rekonštrukcii chodníkov a zelene v strede obce.Obidva projekty bude realizovať firma Plynmont na základe výberového konania.

Rekonštrukcia bude prebiehať nasledovne :

a./  najprv sa plocha  určená pre zeleň pred zatrávnením a výsadbou vyspáduje, vyrovná a obrubníkmi ohraničí pri vstupoch do dvorov,ktoré budú šírky 3,5 m.Tu by sme chceli občanov upozorniť na to,že projekt plochu pre vstup do dvora vzhľadom na kritéria na základe ktorých bol spracovaný nerieši.

b./ rekonštrukcia sa týka chodníkov v strede obce a to od bývalej budovy Jednoty /Karško / až po budovu fary a potom od Jenčíka až ku škole s napojením na prístupový chodník na vstupe do ZŠ.Cez stredovú cestu a cestu k Roľníckemu družstvu budú prechody pre chodcov s bezbarierovým riešením. V súvislosti s prácami na chodníkoch by sme chceli poukázať a upozorniť na niektoré dôležité skutočnosti :

- asfalt z terajšieho chodníka sa odstráni,osadia sa nové obrubníky,vytvorí predpísané podložie a na novom chodníku sa položí dlažba

- výška chodníka sa nemení,aby sa nenarušili vstupy do dvorov

- bude snaha preložiť v spolupráci s majiteľmi domov  kanalizačné šachty z chodníkov do dvorov,pretože v chodníkoch sú prekážkou / od fary po č.d. 20 /

- keď budú prebiehať práce na chodníku bude možnosť,aby si majitelia domov vymenili odpady z dvorov,zo zvodov striech,prípadne osadili káble a pod.  

   Obecný úrad upozorňuje občanov,aby všetky svoje požiadavky,ktoré majú v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou konzultovali so starostom obce,ktorý je kontaktnou osobou na firmu Plynmont. Prosíme Vás, aby ste túto informáciu poskytli a posunuli aj ďalej napr.svojim susedom ,aby sa o tejto problematike diskutovalo a každý občan obce bol s pripravovanou akciou  oboznámený.

                                                         J. Sklenčár   starosta

Prihlásenie sa do projektu

    Firma EUSTREAM   SPP z fondu svojej nadácie podporujúcej verejnoprospešné projekty obci susediacich s tranzitným plynovodom aj v tomto roku našej obci umožni  čerpať finančný príspevok 10.000 Euro.

   Prihlásili sme preto projekt Športovo - zábavné ihrisko pre deti a mládež ,ktoré by sa malo nainštalovať a osadiť v priestoroch pred budovou ZŠ,ktoré vznikli zasypaním neupraveného terénu a jamy,ktorá bola ešte od výstavby ZŠ.

Aj takto to mohlo byť / krátko z histórie obce /

      Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1410 a mala názov Libise. V roku 1773 Lubysse. V roku 1880 Lubissa a v roku 1920 Ľubiša. Názov obce je údajne podľa mena dievky Libuše, ktorej otec mal kaštieľ na kopci Kaštieľ blízko Ľubiše. Po prvej zmienke v roku 1410 sa Ľubiša spomína až v 17. storočí, ako poddanská osada patriaca humenskému panstvu Drugetovcom.K obohateniu hostórie okolia obce prispeli archeologické výskumy v roku 1982, ktoré vykonali prof. Ján Machnik z Poľskej akadémie vied z Krakova a PhDr. Ivana Strakošová z Vlastivedného múzea z Humenného v ľubišskom chotári Kaštieľ. Zistili, že okolie našej obce bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej prvými roľníkmi a pastiermi. Pri vykopávkach objavili mohyly ich patriarchov, dielňu na výrobu sekier, 2 sekery a početné úlomky keramiky. 

Schválenie projektu PL-SK

   Na základe prvej informácie, ktorú získal starosta obce J. Sklenčár od vedenia / starostu / našej družobnej obce z Poľska bol schválený projekt vybudovania altánka / prístrešok 8x10 m / na cezhraničnej cyklotrase, ktorý by mal slúžiť pre oddych a občerstvenie.Vybudoval by sa pri tenisovom ihrisku  v zadnečj časti školského dvora.

Realizácia rekonštrukcie stredu obce pripravená 

  Obidve zmluvy obce a PPA boli podpísané,takže k zahájeniu stavebných prác už nič nebráni.Starosta obce a OZ počíta zo spoluprácou a súčinnosťou tak,aby všetky práce prebiehali bez problémov. 

   Info o projekte cezhraničnej spolupráce PL-SK

Ľubiša - politické dianie - Info project PL-SK (1).pdf

Info o projekte " Kompostovisko "

Info o projekte Kompostovisko.pdf

Uvítanie novonarodených detí - 03.06.2018

- s príhovoru starostu obce p. Jozefa Sklenčára  :

"Zároveň Vaše ratolesti vítam v našej obci milí rodičia ako našich
spoluobčanov, ktorí budú v nej aj žiť, nájdu tu v budúcnosti
spokojný domov pre seba a svoje rodiny. Svoju obec budú aj
naďalej zveľaďovať a skrášľovať ".

17 rodičov so svojimi deťmi sa zúčastnilo uvítania novorodencov,ktoré poriada starosta obce a OZ 1x za dva roky v miestnom kult. dome.Program pripravili deti MŠ pod vedením učiteľky p. Fialovej

Ľubiša - veľké stavenisko

 Zahájením výstavby chodníkov a rekonštrukciou zelene sa naša obec dočasne stala veľkým staveniskom.Prosíme všetkých občanov o strpenie .Ak môžu,nech budú akýmkoľvek spôsobom nápomocní zvládnutiu týchto náročných prác. 

V priložených súboroch je niekoľko fotografii z výstavby : DSC_1014-1.jpg   DSC_1017-1.jpg   DSC_1023-1.jpg   DSC_1019-1.jpg   DSC_1016-1.jpg   DSC_1015-14.jpg   DSC_1011-1.jpg   DSC_1008-1.jpg   DSC_1009-1.jpg   DSC_1010-1.jpg    

  Wifi pre obce na verejných priestranstvách  

   Naša obec sa prihlásila do projektu o získanie finančných  prostriedkov na sprístupnenie internetového WIFI signálu na verejných priestranstvách.Niekoľko informácii o projekte,akú má odozvu a pod.

http://dsl.sk/article.php?article=21403

https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/r-rasi-dnes-odstartoval-projekt-wifi-pre-teba-ktory-prinesie-do-miest-a-obci-bezplatny-internet/index.html

Úprava okolia školy

   Školský dvor pred budovou školy je pripravený pre dva projekty,ktorých realizácia sa začne  už v najbližších dňoch a je to detské ihrisko a altánok.Zatiaľ sú vybetónované podstavce a na budúci týždeň sa začne s osadzovaním jednotlivých súčastí projektov.

   Detské ihrisko je z finančných prostriedkov firmy EUSTREAM v hodnote viac ako 9000 Euro / je to z nadácie firmy ,ktorá poskytuje finančné prostriedky pre obce,ktorých sa dotkne výstavba plynovodu Poľsko -SR / a cyklistický altánok je z projektu cezhraničnej spolupráce s družobnou obcou Huwniky a Ľubišou a patrí k odpočínkovým zariadeniam na cyklotrase z Poľska.Bude vybavený pitnou vodou,el. energiou,krbom ,informačnými tabuľami o cyklotrase ,informáciami o našej obci ,sochou vojaka  Švejka ,ktorého meno nesie táto cyklotrasa / do budúcnosti možno aj s WIFI prístupom na internet a pod.

v súboroch je niekoľko fotografii s úpravy okolia budovy školy a školského bytu / realizovala zamestnankyňa ZŠ p. Šepeľová a napojenie chodníka na vstup do školskej budovy : DSC_0017-1.jpg  DSC_0024-1.jpg  DSC_0025-2.jpg  DSC_0022-1.jpg  DSC_0021-1.  jpgDSC_0020-1.jpg  DSC_0019-1.jpg

Stavebný ruch neutícha - rekonštrukcia starého kostola

   Dňa 17.09.2018 sa výstavbou lešenia začala rekonštrukcia starého kostola z roku 1769 / nápis v kríži /Kostol je pod správou a majetkom cirkvi,bližšie informácie na stránke Farnosti Ľubiša .V priloženom súbore je niekoľko fotografii z výstavby lešenia.20180918_100524-1.jpg  20180919_145321-1.jpg  20180919_154546-1.jpg  20180919_154552-1.jpg  DSC_0030-1.jpg  20180919_154541.jpg  DSC_0048-1.jpg  DSC_0046-1.jpg  DSC_0045-1.jpg  DSC_0044-1.jpg  DSC_0042-1.jpg  DSC_0073-1.jpg  DSC_0070-1.jpg  DSC_0063-1.jpg  DSC_0061-1.jpg  DSC_0060-1.jpg  DSC_0059-1.jpg  DSC_0056-1.jpg  DSC_0055-1.jpg  DSC_0054-1.jpg  DSC_0053-1.jpg