Choď na obsah Choď na menu
 


Pamiatky v obci :

     Zvon sv. Michal   z roku 1737

Starý kostol    postavený v klasicistickom štýle v roku 1771 zasvätený sv. Michalovi archanjelovi

 

    V obci nie sú žiadne iné pamiatky.Budovy a stavby,ktoré by mali historickú hodnotu  ustúpili v minulosti v  období socialistickej výstavby novým  objektom.

   

      Pamiatkovo chránený je zvon sv. Michala  Archanjela ,ktorý odlial zvonár   Šebestián LECHERER.

 

 Bol posvatený biskupom v Továrnom v  r. 1742 a visel spolu so zvonom sv. Jozefa ešte v pristavanej zvonici starého  dreveného kostola . Prežil dve svetové vojny a iné udalosti a spoločenské zriadenia, podarilo sa ho uchrániť pred demontážou a preta- vením na vojenský materiál a pod.

    V súčasnosti je umiestnený v novej zvonici nového kostola a jeho zvuk aj dnes sa šíri obcou a „prihovára „ dnešným jej obyvateľom.

     Pamiatkovo-chránený objekt je starý  kostol   sv. Michala Archanjela

 Bol  postavený  z kameňa v barokovo-klasicistickom štýle a neskôr rozšírený o prístavbu .Po výstavbe nového kostola neslúži tento kostol pre náboženské účely a žiaľ iba chátra .Počas výstavby nového kostola bol kríž na jeho veži mierne nahnutý , čo taktiež nepridáva na jeho estetickej hodnote. Na tomto  kríži je vo vodorovnej rovine nápis  „ AD / v roku Pána / 1769 / ! Asi pred dvadsiatimi rokmi bola poškodená aj jeho veža úderom blesku .

      V tomto kostole bola pokrstená  vačšina terajších obyvateľov obce a aj rodákov žijúcich po celom svete. Medzi nimi bol aj rodá - exprezident  p. M i c h a l   K O V Á Č  

      Zo súčasnej doby určitou pozoruhodnosťou je  kríž  drevorezba  s najvačším rozpatím na Slovensku. Zdobí čelnú stenu nového chrámu .Bol zhotovený drevorezbármi z Kežmarku