Choď na obsah Choď na menu
 


Posledný príspevok   

 

10.10.2016 - OcÚ inf. - zádušná sv. omša za p. KOVÁČA / foto /

15.10.2016 - OcÚ inf. - park pri žel. stanici

16.10.2016 - OcÚ inf. - kaplnka pri kostole, pohreb prezidenta,uvítanie detí

14.11.2016 - OcÚ inf. - oznam o návšteve obce prezidentom p. Kiskom

17.11.2016 - OcÚ inf. - likvidácia odpadov

19.11.2016 - OcÚ inf. - strieborný podvečer / foto-fotoalbum /

24.11.2016 - OcÚ inf. - hodnotenie hospodárenia obce

29.11.2016 - OcÚ inf. -návšteva prezidenta 30.11 

30.11.2016 - OcÚ inf.- fotografie návštevy prezidenta a pozvánka na Mikuláša

03.12.2016 - fotoalbum - Mikuláš 2016

08.12.2016 - fotoalbum - návšteva prezidenta - Ing. M. Kuruc

06.01.2017 - OcÚ inf. -harmonogram vývozu odpadov

11.02.2017 - OcÚ inf a fotoalbum - futbalový turnaj

14.02.2017 - OcÚ inf. -zima 2017

15.02.2017 - aktuálne vydanie Komunálneho spravodajcu č. 5/2017                        - Z m l u v y - /nové samostatné stránky /

20.02.2017 - OcÚ informuje - plynovod Poľsko-Slovensko

24.02.2017 - OcÚ informuje - Denný stacionár od 1. marca

                                               - Park M. Kováča

11.03.2017 - fotoalbum a OcÚ inf. -stolnotenisový turnaj

23.03.2017 - OcÚ inf. neporiadok pri Laborci

15.04.2017 - OcÚ inf. - vinš starostu,fotoalbum -foto svätenia jedál

23.04.2017 - fotoalbum - niekoľko fotografii z birmovky

01.05.2017 - fotoalbum - 1. máj

08.05. 2017 - fotoalbum - 1. sv. prijímanie

16.05.2017 - fotoalbum - oslavy Dňa matiek / foto Kuľhová /

25.05.2017 - návšteva detí MŠ v Dennom stac. / OcÚ inf. a fotoalbum

25.06.2017 - výstavba parku - OcÚ inf.

03.07.2017 - OcÚ inf. - festival Huwniky a pozvánka na stretnutie

20.08.2017 - OcÚ inf - foto -stav námestia MK 

23.08.2017 -             -           "          -

17.09.2017 - otvorenie parku - oznam a foto parku

 25.09.2017 - OcÚ inf - otvorenie parku.odhalenie tabule M.Kováča

02.10.2017 - fotoalbum - park M. KOVÁČA foto Ing. M. Kuruc

22.10 .2017 -   fotoalbum   -     -      "       -       ďalšie foto Ing.  M. Kuruc 

30.10.2017  -  výzva na predloženie ponuky...vložené  o  11,30 hodine

13.11.2017 - OcÚ inf. a fotoalbum -"Strieborný podvečer "

10.12.2017 - fotoalbum - Mikuláš 2017

10.01.2018 - OcÚ inf. pozvánka starostu na futbal do telocvične Gymnázia

19.01.2018 - OcÚ inf. schválenie žiadosti o nenávr. fin.  príspevok - I

20.01.2018 - OcÚ inf.. odkúpenie parciel pre chodník a  cestu

12.02.2018 - OcÚ inf. schválenie žiadosti o nenávr. fin.  príspevok-II

25.02.2018 - OcÚ inf. Posledných 9 mesiacov volebného obdobia

07.03.2018 - Kompostovisko - výzva

25.03.2018 - OcÚ inf. - informácia o začiatku akcie "stred obce "

                      Veľkonočný vinš

26.03.2018 - OcÚ inf. projekt SPP .Športovo - zábavné ihrisko

01.04.2018 - fotoalbum -svätenie jedál na Veľkú noc

10.04.2018 - informácia zo zasadnutia OZ

17.04.2018 - OcÚ inf. schvélenie projektu PL-SK info o chodníkoch 

21.04.2018 - OcÚ inf.podpísanie zmluv na stred obce

23.04.2018 - OcÚ inf. - informácia o cezhr. projekte PL-SK

26.04.2018 - Info o projekte "Kompostovisko "

01.05.2018 - fotoalbum - stavanie mája-2018

11.05.2018 - OcÚ inf. pozvánka na " Deň matiek " - 13.05. / 15,00 hod /

03.06.2018 - OcÚ inf a fotoalbum - uvítanie  detí 2018

14.06.2018 - OcÚ inf. foto z výstavby chodníkov

01.07.2018 - OcÚ inf. - zmena na Farskom úrade Ľubiša

06.07.2018 - Fotoalbum-stretnutie na sv. Cyrila a Metoda

01,08,2018 - OcÚ inf - WIFI na ver. priestranstvách

19.08.2018 - fotoalbum - Ľubiša z výšky - Martin Buršák

15.09.2018 - OcÚ inf.foto z úpravy okolia školy,info o projektoch

19.09.2018 - OcÚ inf. foto a informácia o rekonštr. starého kostola

21.09.2018 - OcÚ inf - doplnenie foto z demontáže veže starého kostola

08.10.2018 - OcÚ inf. - ukončenie rek. stredu obce ,foto chodníky

13.10.2018 - OcÚ inf. - montáž detského ihriska a ďalšie informácie      15.10.2018 - OcÚ inf. a fotoalbum - informácia  z akcie " strieborný podvečer"

18.10.2018 - OcÚ inf. výstavba altánka finišuje

02.11.2018 - OcÚ inf. Ľubiša na deň Všetkých svätých