Foto 05- Povinnosti poddaných z Ľubiše v urbári (rok 1690).jpg