Foto 08- Povinnosti poddaných z Ľubiše v urbári  (rok 1703).jpg