Foto 03-Pečať a podpis grófa Štefana Csákyho (rok 1771).jpg