Foto 09- Súpis hláv želiarskych rodín (rok 1811).JPG