Foto 12-Súpis majetkov ľubišskej fary (rok 1817).jpg