Foto 16-Pozvanie na divadelné predstavenie (rok 1933).jpg