Foto 20-Ľubišskí žiaci s učiteľom v Humennom (rok 1935).jpg